GOLD TECH G08 PRO - PHÂN BÓN CAO CẤP DÙNG CHO CÂY ĂN QUẢ

GOLD TECH G08 PRO - PHÂN BÓN CAO CẤP DÙNG CHO CÂY ĂN QUẢ

GOLD TECH G08 PRO - PHÂN BÓN CAO CẤP DÙNG CHO CÂY ĂN QUẢ. GOLD TECH G08 PRO GIÚP QUẢ NGỌT TỰ NHIÊN, HƯƠNG VỊ THƠM NGON TỰ NHIÊN. VỤ MÙA BỘI THU NĂNG SUẤT CAO, RA BÔNG NHIỀU, NHIỀU TRÁI, QUẢ NGỌT

Mã SP: TP0015

Giá bán: Liên hệ

  • Chi tiết sản phẩm
  • GOLD TECH G08 PRO - PHÂN BÓN CAO CẤP DÙNG CHO CÂY ĂN QUẢ.

    HOTLINE 0944 738 085 - 0938 561 878

    PHÂN BÓN GOLD TECH G08 PRO QUẢ NGỌT TỰ NHIÊN, HƯƠNG VỊ THƠM NGON TỰ NHIÊN. VỤ MÙA BỘI THU NĂNG SUẤT CAO, RA BÔNG NHIỀU, NHIỀU TRÁI, QUẢ NGỌT

    GOLD TECH G08 PRO - PHÂN BÓN CAO CẤP DÙNG CHO CÂY ĂN QUẢ